Privacyverklaring

www.universal-center.be
(Ankabe Com.V)

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Universal Center – Ankabe Com. V.  (hierna “wij”, “ons” genoemd).
Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen 

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van een nieuwsbrief of wanneer u zich inschrijft voor een workshop of training.

Gegevens die wij verzamelen:
Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer
Professionele gegevens: bedrijfsgegevens
Online audits & vragenlijsten: Bedrijfs- en persoonlijke gegevens m.b.t. deelname seminarie

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…).
Lees zeker ook onze cookie statement.

 

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door een email te sturen naar info@universal-center.be

 

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Nieuwsbrief uitsturen
 • Organiseren van seminaries
 • Afhandelen van je aankopen via de website
 • Verbeteren van de service
 • Klantenservice aanbieden
 • Klachten afhandelen

 

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren door een email te sturen naar info@universal-center.be

 

Overdracht van gegevens aan derden 

Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden voor marketing doeleinden. Universal Center (Ankabe Com.V) verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Om onze diensten uit te voeren geven wij enkel de daartoe benodigde gegevens door aan de conferentie- en retraite-oorden, hotel, Accountantskantoor Gogne, Exact On Line (boekhoudpakket) met wie we samenwerken en indien van toepassing, Wij gebruiken uw gegevens verder enkel voor onze interne administratie en voor onze eigen analyses – en marketingdoeleinden.

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

 

Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.


 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen,  Dit kan u doen door een mail te sturen naar info@universal-center.be.  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.


 • Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om  te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.


 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.


 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.

 • Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

 

Browsing informatie en cookies

Onder browsing informatie verstaan we gegevens die we verzamelen over uw activiteiten op onze website door gebruik te maken van cookies. Indien uw browsing informatie om welke reden dan ook gekoppeld is aan gegevens waarmee u te identificeren bent dan behandelen wij deze gegevens als persoonsgegevens.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het doel van de cookie is uw browser te onderscheiden van alle andere browsers die onze website bezoeken. Door uw browser (IP-adres, locatiegegevens, apparaat type) te herkennen kunnen we u beter van dienst zijn. Het herkennen van uw browser betekent niet dat we u kunnen identificeren aan de hand van uw naam, e-mailadres of andere specifieke identificeerbare persoonsgegevens, omdat de cookie slechts een identificatiekaart van de browser is.

 

Universal Center (Ankabe Com.V.) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies met een puur technische functionaliteit. De functionele cookies zorgen voor een goede werking van onze website. Met de analytische en tracking cookies worden geanonimiseerde gegevens over uw surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen we op basis daarvan de website verbeteren en optimaliseren om u bijvoorbeeld op maat gemaakte diensten aan te kunnen bieden.

Wij maken geen gebruik van advertisingcookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie hiervoor de Help-functie van uw browser.

 

Google Analytics

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit is een pixel van Facebook en cookies van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst van Google om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

  

Vragen en feedback

 Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Ons adres: Leopoldstraat 40 bus 3 – 2550 Kontich

Ons telefoonnummer: 0495 51 78 99

Email: info@universal-center.be